انگار این کودک درونم نمی خواد بزرگ بشه...باز خودشو خراب کرده.

/ 13 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حسام

شیاری سبز بر این خاکستری سیاه ترک خورده ..

Oracle

شايد از يه چيزي مي ترسه؟!!!!!

آفتاب پرست

از من که بهتره. هر وقت جيشش ميگيره سر پاش ميگيرم رو سر مردم! از همين بالا.

پادشاه

ببینم این کدک درون شما هم آی بی اس داره؟؟؟؟

حرف زيادی

اين دفعه بزن تو سرش تا ادب شه وگرنه اگه بزرگ هم بشه همينی ميشه که الان هست

Anonymous

چه کارش داری!؟ بذار به زندگيش برسه...

عيسی

... اونور شب .... کسی نبود؟