-هميشه توي دعوا از برادر کوچيکم کتک مي خوردم.البتّه،حالا نه ديگه...چون اون ديگه نمي زنه!

/ 4 نظر / 3 بازدید
Oracle

الان چطوری دعوا می کنين پس؟ ...

hesam

چون زبانی تیره و طولانی و غمناک..باران به دهانش ميبارد..

aref

سلام کتک خوردن بهتر از شکستن غروره يک کودک است بای