# چک_تضمینی
بی اعتمادی‌ها از آنجا شکل‌ گرفت که بعضی‌ها بجای تار سبیل، موی دماغشان را کندند و گذاشتند گِرو.
/ 16 نظر / 23 بازدید