# توصیه‌ها
وقت شما به پایان رسیده است. از آرزوهایتان دست شسته و با شلوارتان خشک نمایید.
/ 13 نظر / 32 بازدید
دوستانتان را از میان کسانی برگزینید که صدای غذاخوردنشان، دوستی‌تان را به هم نزند.
/ 19 نظر / 25 بازدید