# بهرام_گور
‌تبدیل‌شدن از تقلب‌دهنده به تقلب‌گیرنده، از رقت‌انگیز‌ترین خاطرات دانشجویی خیلی هاست.
/ 26 نظر / 22 بازدید