دلم ميخواد يه مدت بستري بشم:سوند بزنند،مغز استخوان بگيرند،بيوپسي جمع کنند...

/ 5 نظر / 9 بازدید
Oracle

آره... منم بعضی مواقع اين حس بهم دست ميده... اما دلم فقط يه سرم می خواد با يه اتاق ساکت .... شما هم بلدی update کنی؟

حرف زيادی

چه چيزا آدما دلشون ميخواد چه چيزا اين مدت من تو وبلاگا فهميدم

Anonymous

د ِ خوب این که کاری نداره که ... اگه بلد نيستين ميتونم تجربياتم رو در اختيارتون قرار بدم .. کاش يکی يه نيشگون ميگرفت ... خواب ميبينم يا واقعا update شده !!!!!