ساکتِ ساکت،با يه صداي پارو از چند تا پشت بوم اونطرف تر...لطفا؛

/ 5 نظر / 21 بازدید
بنيامين

لطفا پشت بوم ما رو هم با پاروتون تميز کنيد !!! شايد درست حدس زده باشم / شايد هم يه نفر با يه پارو داشت يه نفر ديگه رو می کشت /

هدا

ای کيوم نکشيد.. ببخشيد؟!

Oracle

نه.... من صدای پارو دوست ندارم.... ساکتِ ساکت و دست نخورده ... سفيد... لطفا!

hesam

شبانه های منتظر رسند به آن کناره ها..

هدا

يه دفعه اشتباها به روز نشيد ها !