من کشته یِ این نورِ ساعتِ ده وده دقیقه یِ صبحِ جمعه یِ بالایِ درِ این ساختمانِ روبرویِ ایستگاهِ اتوبوسم.

/ 4 نظر / 4 بازدید
hesam

چنان که به سرسختی پا سفت کرده ایم..

Oracle

بجاش من روزای جمعه عاشق هيچی نيستم!

هدا

ساعتِ ده وده دقیقه یِ صبحِ جمعه کجا تشريف می بريد عجالتا؟!!!!! حالا حواستون چرا به ساختمان روبرويی ه؟!!!!!!

هدا

راستی پدر جان.. نفهميدم چی جا گذاشتيد تو اون حيات خلوت ننه مرده!!!! توضیح پليز!!!!!!!!!!!!