در اورژانس روانپزشکی بسر می‌بریم.بیمار سخنان حکیمانه می‌زند و ما گوش‌ می‌کنیم.

/ 4 نظر / 15 بازدید
حرف زیادی

اینجاست که میگن یه کلمه هم از مادر عروس بشنو!!![نیشخند] ---- دوره های روانپزشکی براتون میذارن یا خودتون کارتون به اورژانس روانپزشکی کشیده!!!

اشکان

این رفلاکس منو کشت برم آلومنیومو بخورم

مولی

بیمار منم بیمار تویی آنکه می‌خندد به من و تو آنست که تو بیمار خطابش کردی...