-دیگه ریش و قیچی دست شماست.به خصوص قیچی.

/ 7 نظر / 3 بازدید
Anonymous

کار درستی نکردين ؛ نبايد اينقدر راحت اعتماد ميکرديد

zoha

ممنون بابت تذکر به زودی دست به کار ميشيم!

Oracle

اگه از اون مدلی که زد خوشت نيومد چی؟.... البته ريش زود بلند ميشه.... خيلی هم مهم نيست

شهرزاد

تو يه نقشه ای داری -- من ميدونم --

bacchus

و اگه هيچ کدومو نخواستيم چی!؟