فکر کن دريا به جای شور،چرب بود.با لکه های زرد و قهوه ای...

/ 6 نظر / 18 بازدید
pesarake tanha

سلام عزیز .....سياهی روز ها را من و تو دست به دست هم نمی توانيم پاک کنيم !! زندگی تنها در ياس نفس می کشد !! خوشبختی و خنده بار سفر می بندد !! می مانم ... می مانيم بی هيچ ف ر د ا ی ی !! می د ا ن ی حالم ا ی ن روز ها خوش ن ی س ت !! همين !

هدا

قبلی به خاطر کامنتيگ بود ! اما اين فکر... قشنگ می شد !! مخصوصا اونوقتی که ادم می خواست دل به دريا بزنه !!! انگار ببخشيد ببخشيد دل به فاضلاب می زنه !!!!!!

Fred&George

سلام چه طوری بهتر نيست يه کم شاد بنويسی؟!؟ ما هم خوشحال ميشيم...مرسی سر زدی..فعلا

هدا

سلام پدر جان... خوبيد؟! خبری نيست ازتون...

leila

...................