خدایا یه حرکتی به مغز من بده.از 8 سالگی تکون نخورده.آمین.

/ 7 نظر / 10 بازدید
هدا

اِ... ۸ سالگی ضربه مغزی شديد؟؟ نگفته بوديد !!!!

Oracle

۸ سالگی سن خوبيه... بچه شروع می کنه به فهميدن... اما هنوز پاکی بچگی رو داره... بمون تو همون سن.... فکر کنم يه خواننده ی هميشگی پيدا کردی(؛ .. هنره يه خط نوشتن!

آرمین

ای ول ... رکوردت از منم بهتره!

هدا

عليک سلام پدر جان !! بله نوشتم يه کمش به مدد همون که گفتيد ! خدا هزار در دنيا هر چی خواستيد اون دنيا بهتون بده مـادر !

بنیامین

من بودم دعا می کردم تکون نخوره / شايد زندگی زيبايی داری و قدرش رو نمی دونی // از کودکی استفاده کن /// شاد باشی و عاشق

قاسم

به قول مهران مديری بی مزه . . . . اين که گفتی يعنی چه !!!!