-اسرافيل‌جان،قربان‌آن«صور»ت‌برم،من‌با‌صدای‌بوق خواب‌میمونم.يه‌لطفی‌بکن،من با‌لگد بيدار میشم.ممنونتم.

/ 8 نظر / 3 بازدید
هدا

!

Shahrzad

من که بيدار شدم خودم با مشت و لگد خَبرت می کنم --

Oracle

گاهی اوقات يه پارچ آب هم کارسازه.... اما قرار نيست تا بوق رو زدن از خواب بپری.... نگران نباش... بوق رو می زنه تا اونی که مسئوله بياد بيدارت کنه.... طرف خودش می دونه هر کی چطوری بيدار ميشه...

Shahrzad

خب !...! خوابيدی باز ؟

Oracle

suicide is the mischief done to one's self.... so i guess the fish was doing himself the mischief

zoha

اينجا رو به راه شد مثل اينکه

zoha

قالبم که عوض شده.....

zoha

حالا کی قراره آپ شه به سلامتی؟؟؟