چه امتحانی میشه سوال‌وجواب شب اول قبر توی شب یلدا:هی می‌پرسند،هی نمره‌ت کم میشه،هی صبح نمیشه.

/ 7 نظر / 3 بازدید
ساراشريف

در مورد پست قبلیت خوش به حالت.چون دمانس من به صورت چند بار خوردنش بروز می کنه!!!

آفتاب‌پرست

من که به اميد قبر بغليم هستم. مگه تقلبی چيزی... حالا بزنه و يارو کافرتر از من باشه!

ساراشريف

ببين چقدر ميام اينجا!آپ شو ديگه.نکنه امتحان داری مثل من؟

شهرزاد

آجيل ماجيلَم ميدَن به آدم اون موقع ؟