-ننه،این بخش فتوکپی از کدوم طرفه؟ -آهان ارتوپدی؟از این پله ها برین بالا.

/ 6 نظر / 19 بازدید
Oracle

خودت رو لحظهاي جاش بزار.... خيلي هم زياد استباه نميگه...

حرف زيادی

اين ننه خانم دست راست و چپش رو حالا بلده تشخیص بده؟؟...